Fakta

Lukkede døre ved retsmøder

I Danmark er alle retsmøder offentlige. Det står i Grundlovens paragraf 65, og det vil sige, at borgere og repræsentanter for pressen som udgangspunkt har adgang til alle retsmøder.

Men en dommer kan i visse tilfælde vælge at lukke dørene. Det kan ske:

* for at holde ro i retslokalet,

* når hensynet til fremmede magter kræver det,

* eller når sagens behandling i et offentligt retsmøde skønnes at udgøre en krænkelse. Det kan for eksempel være tilfældet i voldtægtssager.

I straffesager kan dørene også lukkes i andre tilfælde, blandt andet:

* når en sigtet er under 18 år,

* når sagens behandling i retten kan bringe nogens sikkerhed i fare, og

* når sagens behandling i retten på afgørende måde kan hindre sagens oplysning.

I sager hvor dørene lukkes, har offentligheden kun adgang til få oplysninger: Sigtelsen, den sigtedes stillingtagen samt dommerens kendelse om varetægtsfængsling eller ej.

I stedet for at lukke dørene i retten kan dommeren vælge at udstede et referatforbud, så forklaringen i retten godt må høres, men ikke refereres.

 

Kilder: Retsplejeloven, www.anklagemyndigheden.dk, Ritzau.