Fakta

Enhedslistens 2030-klimaplan

Enhedslisten kalder sin klimaplan en fuldt gennemregnet model for, hvordan Danmark kan reducere udledningerne med 70 procent i 2030.

Det betyder blandt andet CO2-afgifter til landbruget, dyrere benzin og dyrere fossildrevne biler samt et farvel til salg af nye benzin- og dielselbiler senest i 2025.

Læs mere her:

* Enhedslistens klimaplan har 78 tiltag inden for de sektorer, der er omfattet af Paris-aftalen: transport, energi, produktion og landbrug.

* Der indføres en forpligtende klimalov, der binder den siddende regering til, at Danmark holder sig på kursen mod 70 procent reduktion i 2030 og mod at blive et nulemissionssamfund senest i 2040.

* Den sidste fossilbil skal sælges i Danmark i 2025, men inden da skal priserne hæves på benzin- og dieselbiler.

* Afgiften på diesel hæves fra 2020 med 69 øre per liter svarende til 22 procent. Afgiften på benzin hæves ligeledes med 69 øre per liter svarende til 15 procent.

* Der indføres omvendt en kontant støtte til køb af 250.000 elbiler fra 2020 til 2025. Støtten varierer fra 50.000 til 100.000 kroner.

* Op mod 40 milliarder skal investeres i den kollektive trafik over de næste ti år. Billetterne skal være billigere, så priserne for offentlig transport sænkes med 30 procent fra 2020.

* Der indføres en CO2-afgift for landbruget, hvor indtægten føres tilbage til landmanden for at fremme omlægning til bæredygtighed.

* Virksomheder skal fremover betale for alle CO2-kvoter. Indtægten føres tilbage til virksomhederne som støtte til grøn omstilling.

Kilde: Enhedslistens udspil “En socialt retfærdig vej til det grønne samfund.”