Fakta

Er du berettiget til fuld ledighedsydelse?

Du vil få udbetalt den højeste sats for ledighedsydelse, hvis du opfylder en af disse betingelser, når du bliver godkendt til et fleksjob:

  • Du ville være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge
  • Du modtager sygedagpenge
  • Du deltager i revalidering efter en jobplan
  • Du modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse på 89 procent af dagpenges højeste beløb.

Størrelsen af din ledighedsydelse bliver ikke påvirket af din ægtefælles indkomst eller af, om du har formue.

Kilde: borger.dk