Fakta

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus blev etableret i 2009 og er et af landets største erhvervsakademier.

På Erhvervsakademi Aarhus udvikler og gennemfører man praksisnære videregående uddannelser.

Der er:
4.700 fuldtidsstuderende
3.800 deltidsstuderende
400 ansatte

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for bl.a.: byggeri, finans, , fødevarer, innovation, it, jordbrug,  laboratorieteknik, markedsføring, miljø, salg, service og turisme, web.

Herudover har Erhvervsakademi Aarhus efteruddannelser på akademi- og diplomniveau og kortere kurser for dig, som vil styrke dine kompetencer, mens du er i job. Akademiet tilbyder desuden seks-ugers-forløb for ledige inden for en lang række områder.

Uddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus kombinerer teori og praksis. Erhvervslivet er en aktiv del af vores undervisning, så vi lærer af erhvervslivet, mens de lærer af os. Vi prioriterer undervisning på mindre hold, gruppe- og projektarbejde, virksomhedsbesøg, virkelighedsnære cases og obligatoriske praktikophold på alle fuldtidsuddannelser.

 

Næste hold begynder på uddannelsen til sommeren 2018. Der er ansøgningsfrist til kvote 2 i marts og til kvote 1 i juli.