Fakta

Færdselsloven § 7 stykke 2

Færdselslovens paragraf syv stykke to siger følgende om, hvordan vi skal reagere på udrykningskøretøjer:

§ 7. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter bestemmelser om udrykningskørsel og kan herunder fravige regler i denne lov.

Stk. 2. Når der ved kørsel med udrykningskøretøj anvendes særlige af transport-, bygnings- og boligministeren fastsatte lyd- eller lyssignaler, skal andre trafikanter i god tid holde vejen åben for køretøjet. Kørende skal om nødvendigt standse.