Fakta

Fakta fra undersøgelsen 'Seksuelle krænkelser'

Hver tiende dansker er i løbet af deres liv blevet tvunget til sex eller har oplevet forsøg på tvungen sex. Langt de fleste ofre er kvinder, men mænd udsættes også for tvungen sex.

71 procent af de, der har været udsat for seksuelle overgreb eller forsøg herpå, kender gerningsmanden i forvejen.

Kun 31 procent af de, der har været udsat for tvungen sex eller forsøg herpå, oplevede det som kriminelt i situationen eller umiddelbart bagefter.

Kun 25 procent af de, der har været udsat for tvungen sex eller forsøg herpå, ønsker gerningsmanden straffet med fængsel.

Teenagere er særligt udsat for seksuelle overgreb, således udgør de 13-19-årige 40 procent af alle de, der angiver at have været udsat for tvungen sex eller forsøg herpå.

81 procent af de seksuelle overgreb finder sted i private hjem, typisk på en almindelig hverdag hos enten gerningsmanden eller offeret.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen Seksuelle Krænkelser i Danmark er foretaget som en såkaldt viktimiseringsundersøgelse af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. 3.091 har svaret på et spørgeskema omkring hvilke typer af uønskede seksuelle oplevelser, de har været udsat for, samt en række spørgsmål omkring blandt andet deres relation til gerningspersonen og situationen omkring overgrebet.

Undersøgelsen er udarbejdet af Marie Bruvik Heinskou fra Aalborg Universitet og Laura Marie Schierff, Peter Ejbye-Ernst, Camilla Bank Friis og Lasse Suonperä Liebst fra Københavns Universitet. Data er indsamlet af Kantar Gallup, og projektet er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd