Fakta

FAKTA: Hvad er oktan

Oktantallet er et mål for benzins tilbøjelighed til bankning i motoren. Bankningen skyldes en eksplosionsagtig selvantændelse af benzin-luftblandingen, før den tændrørsstyrede forbrænding har fundet sted.

Den rå benzin som den kommer ud af destillationstårnet på raffinaderiet har generelt et oktantal på omkring 60. For at muliggøre et højt kompressionsforhold er det derfor nødvendigt at forbedre benzinens oktantal.

En forbrændingsmotors effektivitet stiger med kompressionsforholdet, men med stigende kompressionsforhold stiger tendensen til selvantændelse tilsvarende, og derved motorbanken.

Normale uforgrenede kulbrinter har et lavt oktantal, mens forgrenede og cykliske har et højere oktantal. Konventionelt er oktantallet for n-heptan sat til 0 og til 100 for iso-oktan, deraf navnet oktantal.

Kilde: Drivkraft Danmark