Fakta

Fakta om Carbofouran:

Miljøstyrelsen advarer om at spise fisk og ænder fra Store Vildmose, efter at der er fundet fisk, som er blevet påført en farlig gift.

Læs om giften her.

* Carbofouran er en nervegift, der er øjeblikkeligt dræbende.

* Giften har siden 2008 været forbudt i EU.

* Den blev tidligere brugt af landmænd til at bekæmpe skadedyr i forbindelse med roedyrkning.

* Siden 2010 har der været en halv snes tilfælde, hvor carbofouran har kostet fredede rovfugle livet i Danmark:

* I maj 2016 blev der fundet en død rød glente ved Vrå i Nordjylland.

* I august 2015 blev en havørn fundet død ved Marslev på Fyn.

* I 2015 døde en hel tårnfalkefamilie på Lolland af carbofouran.

* En rød glente døde af giften ved Køge i oktober 2012.

* Sommeren 2012 krævede to carbofuran-døde havørne ved Tranekær på Langeland.

* Samme år bukkede en kongeørn under ved Tjele Gods nær Viborg med carbofuran i kroppen.

* I marts 2011 døde en havørn ved Bovballe på Langeland af carbofuran.

* I juni 2010 gik det ud over to havørne på en ø i Odense Fjord.

* I april 2010 døde en rød glente af carbofuran ved Trelleborg på Vestsjælland.

* I ingen af ovennævnte tilfælde er det lykkedes at finde ud af, hvem der lagde giften ud.

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening.

/ritzau/