Fakta

Fakta om Carbofouran:

Læs om giften her.

* Carbofouran er en nervegift, der er øjeblikkeligt dræbende.

* Giften har siden 2008 været forbudt i EU.

* Den blev tidligere brugt af landmænd til at bekæmpe skadedyr i forbindelse med roedyrkning.

* Siden 2010 har der været en halv snes tilfælde, hvor carbofouran har kostet fredede rovfugle livet i Danmark:

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening.