Fakta

Fakta om Chloridazon – desphenyl

Ifølge notat fra Miljøstyrelsen den 11. juli 2017 er Chloridazon – desphenyl et nedbrydningsprodukt af Chloridazon, som blev forbudt i Danmark i 1996. I Danmark var det i perioden 1964 – 1996 anvendt som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg.

Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter – det vil sige, at stoffet ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden.

Stoffet er ikke øjen- eller hudirriterende og er ikke allergifremkaldende.

Chloridazon er ikke skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.

Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse af chloridazon – desphenyl er i en vurdering fra Miljøstyrelsen ( skrivelse fra den 7.september 2017) vurderet til at være 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for børn.

Kilde: Skive Kommune