Fakta

FAKTA: Om handlingsplan mod invasive arter

1. juli trådte en handlingsplan mod invasive arter i kraft. Planen vil bekæmpe kæmpe-bjørneklo, galizisk sumpkrebs og bisamrotte blandt 12 planter og to dyr. Planen er udformet af Miljø- og Fødevareministeriet.

De 14 arter, som foreslås omfattet af nationale handelsforbud, er 12 planter og to dyr:

1. Stor andemads-bregne

2. New zealandsk korsarve

3. Almindelig vandpest

4. Canadisk balsamin

5. Småblomstret balsamin

6. Glansbladet hæg

7. Hybrid mellem japansk og kæmpepileurt

8. Japansk pileurt

9. Kæmpe-pileurt

10. Rynket rose

11. Canadisk gyldenris

12. Sildig gyldenris

13. Galizisk sumpkrebs (tyrkerkrebs)

14. Bisamrotte

Med handlingsplanen udgives en liste over 130 invasive arter i Danmark. De 66 mest skadelige invasive arter gennemgås i planen. Det angives, om man kan sætte ind mod dem. Lister over alle ikke hjemmehørende og invasive arter findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet

/ritzau/