Fakta

Fakta om PTSD:

* Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse. Den kan optræde, efter at man har været vidne til eller selv deltaget i livstruende hændelser såsom krig, tortur, voldtægt, overfald, bilulykker, naturkatastrofer, brand, alvorlige ulykker, terroristangreb og røveri.
* PTSD er beskrevet langt tilbage i tiden. Der er skriftlige beskrivelser tilbage fra den amerikanske borgerkrig. Her var lidelsen kendt som Da Costas Syndrom. Under Første Verdenskrig blev lidelsen kaldt granatchok.
* Det antages, at cirka en procent af befolkningen til enhver tid lider af PTSD. Blandt soldater, som har været i krig, og blandt ofre for katastrofer er hyppigheden højere – cirka 10 procent. Efter voldtægt er den 30 procent.
* Vedvarende symptomer på overfølsomhed og anspændthed, såsom søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud er hyppige. De fleste har vanskeligt ved at koncentrere sig og er anspændte.
* Mange oplever en stadig genoplevelse af den skræmmende hændelse både i vågen tilstand og under søvn.
* PTSD er en relativ langvarig og ikke sjælden kronisk tilstand.
* Ved kronisk PTSD har man perioder med øgede symptomer. Herefter går lidelsen tilbage eller mildnes, men for nogen kan symptomerne være konstante og alvorlige i lang tid.
Kilde: sundhed.dk og netdoktor.dk