Fakta

Fakta om Vestnilfeber

Vestnilfeber skyldes infektion med et virus, som kan optræde hos både dyr og mennesker (det vil sige en zoonose). Smitten overføres hovedsageligt ved stik af Culex-myg, den almindelige stikmyg.

Hovedparten af de smittede, omkring 80 %, bliver ikke syge. Symptomer optræder efter en inkubationstid på 3-14 dage, begyndende med akut feber, almen utilpashed og hovedpine. Der ses et udslæt i huden hos cirka halvdelen af patienterne, typisk efter to-fem dage.

Symptomerne varer normalt i tre-seks dage. Færre end 1 % af de smittede får alvorlig sygdom, i sjældne tilfælde ses neuro-invasiv sygdom med hjernebetændelse. Der findes ingen specifik behandling, kun symptomatisk behandling. Særligt ældre og immunsvækkede personer er i risiko for at udvikle alvorlig sygdom og i sjældne tilfælde at dø af vestnilfeber.

Kilde: Statens Serum Institut.