Fakta

FAKTA: Spionage-paragraffen

En russisk statsborger, der bor i Danmark, er mistænkt for mod betaling at have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste.

Russeren er tiltalt efter straffelovens paragraf 108, stk. 1, der handler om spionage:

* Den, som (..) i øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område (..) straffes med fængsel indtil seks år.

Kilde: Straffeloven/Ritzau