Fakta

Fakta

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

– Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
– Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
– Særlig hensynsløs kørsel
– Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen
– Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover
– Spirituskørsel med en promille over 2,00

 

Udvalgte strafskærpelser for vanvidskørsel efter straffeloven – i kraft 1. marts 2021

 • Strafniveauet skærpes med 50 % for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med færdselslovsovertrædelser.
  • Strafniveauet skærpes med 50 % for flugtbilisme.
  • Strafniveauet for chikanøs kørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Chikane kørsel vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år efter færdselsloven.

 

Udvalgte strafskærpelser for vanvidskørsel efter færdselsloven – i kraft 31. marts 2021

 • Kap- og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Kap- og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år efter færdselsloven.
  • Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser,
  – dvs. hvor hastigheden er 200 km i timen eller derover, eller
  – mere end 100 pct. for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.
  Overtrædelserne vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af
  førerretten i minimum 3 år.

Kilde: Fyns Politi