Fakta

Falske sedler

  • Antallet af registrerede falske sedler faldt fra 1.461 stk. i 2015 til 880 stk. i 2016.
  • Af de registrerede sedler blev 859 stk. fundet i omløb. De resterende falske sedler findes typisk ved politiransagninger.
  • Set i International sammenhæng er forfalskningen af danske pengesedler fortsat beskeden.
  • Strafferammen for falskmøntneri er på 12 års fængsel, hvilket er en af straffelovens højeste strafferammer.

Kilde: Nationalbanken