Fakta

Falskmøntneri

Her er lidt om, hvad straffen er for falskmøntneri.

Falskmøntneri eller forsøg på samme kan straffes efter straffelovens §§ 166-168.

Strafferammen for falskmøntneri er på 12 års fængsel, hvilket er en af straffelovens højeste strafferammer.

Domstolene idømmer typisk ubetinget fængsel – både for at fremstille og udgive falske penge og for at medvirke hertil.

De længste straffe har i de senere år været på op til ca. to års fængsel, og selv fremstilling og udgivelse af nogle få sedler har medført ubetinget fængselsstraf.

For medskyldige, eller hvor der har været formildende omstændigheder, er der blevet idømt bøde eller betinget fængsel, eller sagen er endt med et tiltalefrafald. Dommene afhænger af de konkrete sager.

Straffelovens bestemmelser gælder også for forfalskninger af udenlandske sedler og mønter.

Kilde: Nationalbanken.