Fakta

Farligt affald

– Farligt affald kan afleveres på genbrugsstationen.

– Afhængigt af hvilken kommune man bor i, kan der også være mulighed for at aflevere farligt affald i et miljøskab ved ejendommen, i en rød boks, i forbindelse med storskrald eller til en miljøbil.

– Københavns Kommune har lavet en Affalds ABC, hvor man kan søge på produkter og se, hvordan de skal sorteres. Find den her: http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/affaldsabc

Kilder: Miljøstyrelsen, Nem Affaldsservice, Ritzau