Fakta

Fem tips til en god sommerferie for skilsmissefamilier

1. Feriens længde: Tilrettelæg feriens længde efter barnet. Hvis barnet ikke er vant til at sove hos samværsforælderen og ikke kan lide at sove ude, så kan to korte ferier måske være bedre end en lang.

2. Forbered barnet: Tal med barnet om, hvornår ferien er, hvor lang den er, og hvad der skal ske. Både hos mor og hos far. Støt op om barnets ferie med den anden forælder. Giv barnet mulighed for at glæde sig til ferien begge steder.

3. Savn under ferien: Nogle børn kommer til at savne den anden forælder under ferien. Det er vigtigt, at forældre kan rumme og respektere barnets eventuelle savn. Det kan være en hjælp for barnet, hvis barnet kan snakke med den anden forælder for eksempel i telefon.

4. Husk, at børn er forskellige: Nogle skilsmissebørn har det godt med tre ugers sammenhængende ferie hvert sted, er det ikke sikkert, at alle børn trives med det.

5. Samarbejde: Forældrenes samarbejde er det, der betyder mest for skilsmissebørns trivsel. Det gælder også i sommerferien. Derfor begynder en vellykket sommerferie med et godt forældresamarbejde.

Kilde: Søndagsavisen