Fakta

Feriepenge-notatet

Beskæftigelsesministeriet fastslår i et nyt notat, hvilke skatteregler der gælder ved udbetaling af de tre ugers indefrosne feriepenge.

I notatet afviser ministeriet udlægningen fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard. Hun har i blandt andet Jyllands-Posten fastslået, at det er aftalt, at der kun skal betales 38 procent skat af feriepengene.

Her er hovedpunkterne i notatet:

* “Der har i forlængelse af aftalen om at udbetale op til tre uger af de indefrosne feriemidler været fremført, at det var en forudsætning for Ferielovsudvalgets betænkning, at en tidlig udbetaling skulle beskattes med maksimalt 38 procent. Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at dette ikke er i overensstemmelse med Ferielovsudvalgets betænkning”.

* “Den generelle forudsætning i Ferielovsudvalgets betænkning har været, at de enkelte lønmodtagere vil blive beskattet af feriemidler som personlig indkomst med den enkeltes trækprocent”. Her henviser ministeriet konkret til side 185-186 i betænkningen fra Ferielovsudvalget for at dokumentere udlægningen.

* Notatet fastslår herefter, at de 38 procents beskatning alene gælder i særlige tilfælde: “i forbindelse med konkurssituationer mv.”.

* I disse særlige tilfælde skal lønmodtageren have udbetalt pengene fra Lønmodtagernes Garantifond. Derfor er reglerne anderledes, og der beskattes i disse særlige tilfælde “efter en model med en fast afgift til SKAT”, fremgår det af notatet.

Kilder: Notat fra Beskæftigelsesministeriet af 25. juni 2020: “Beskatning ved udbetaling af indefrosne feriemidler fra Lønmodtagernes Feriefond”.