Fakta

Finanslov med penge til ældre, politi og sundhed

Fredag aften har VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om næste års finanslov.

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år. Den viser, hvilke områder regeringen prioriterer.

I gennemsnit fylder en finanslov cirka 500 sider. Bemærkninger til loven fylder som regel cirka 2500 sider. Finansloven er dermed den mest omfattende af alle love.

Her er nogle af de punkter, som finansloven for 2018 indeholder. Der er tale om nedslag og ikke et fuldt overblik:

 • Sundhed:
  • Akutberedskabet skal udvides med en ekstra akutlægehelikopter med base i den nordlige del af Danmark.
  • Indsatsen mod antibiotikaresistens styrkes.
  • Børnevaccinationsprogrammet styrkes, så den eksisterende to-valente hpv-vaccine erstattes med den nye ni-valente hpv-vaccine.
  • Frit valg på genoptræning til borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan.
  • Forskningen i alternativ behandling styrkes.
  • Der skal oprettes et Nationalt Videnscenter for Hovedpine.
 • Ældrepleje:
  • Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.
  • Ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår.
  • Ældre skal have en værdig død.
 • Udlændinge:
  • Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser.
  • Skærpet indsat mod svig med oplysninger, så udlændinge ikke modtager beskyttelse i Danmark på et forkert grundlag.
  • Øget fokus på udlændinges mulighed for at vende tilbage til hjemlandet.
  • Hurtig og effektiv hjemsendelsesproces.
 • Tryghed og sikkerhed:
  • Der skal optages 300 flere politistuderende i 2018 og 2019.
  • Der etableres en rytterisektion ved politiet, som blandt andet skal bruges til at patruljere i turistområder.
  • Straffen for grov vold og hjemmerøverier skærpes.
  • Bedre faciliteter til personalet, der varetager grænsekontrol.
  • Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske grænse.
 • Skat:
  • Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes.
  • Skatten på fri telefon og internet fjernes
  • Boligjobordning gøres permanent.
 • Infrastruktur:
  • Udvidelse af motorvejen på Vestfyn.
  • Takstnedsættelse på Storebælt.
  • Hastighedsopgraderinger til 90 kilometer i timen og 130 kilometer i timen på udvalgte landeveje og motorvejsstrækninger.
  • Fremskudt havn ved Tårs og en udvidelse af Søby Havn.
 • Skattevæsnet:
  • Genopbygning og styrkelse af skattevæsnet. Det indebærer blandt 1000 flere medarbejdere i Skat.
  • Styrket toldkontrol.
 • Arbejdsmarked:
  • Styrket politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet.
  • Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser, så særligt udenlandske lastbiler ikke parkerer der.
 • Uddannelse:
  • Penge til en kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne, som skal gøre dem mere attraktive.
  • Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar.
  • Voksen-, efter- og videreuddannelse:
  • Fastlagt ved trepartsaftale og skal sikre, at danskernes kompetencer styrkes gennem hele livet.
 • Dansk kulturarv:
  • Renovering af Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder.
  • Penge til jubilæet for genforeningen med Sønderjylland.
 • Øvrige initiativer:
  • Styrkelse af retsområdet i Grønland.
  • Både mødre og fædre skal have adgang til sorgorlov i forbindelse med spædbarnsdød.
  • Indsatsen for udsatte dyr i regi af Dyrenes Vagtcentral skal styrkes.
  • Danmark skal sikres mod stigende havniveau og nedbør.

Kilde: Finansministeriet.