Fakta

Fnat

  • Fnat (scabies) forårsages af infestation med fnatmiden, der er 0,25 mm stor og kun kan ses med lup. Det mest fremherskende symptom er ret pludselig udvikling af intens, generaliseret kløe, som oftest opstår 2-6 uger efter smittetidspunktet for dem, der er smittet første gang. Kløen er værst ved sengetid, da varmen får fnatmiderne til at være mere aktive. Fnatmiden kan overleve uden for kroppen i op til 36 timer ved stuetemperatur
  • Hudsymptomer viser sig som udslæt med små blegner eller vabler, specielt i den tynde hud ved fingermellemrummene og på fingre, ved albuer, brystpartiet og i skridtet. Efterhånden ses også kradsningsmærker på grund af kraftig kløe. Smitte kræver tæt hudkontakt og ses kun hos seksualpartnere, tæt familie og efter plejeprocedurer.
  • Der bør altid stilles en sikker diagnose hos indekspatienten, enten ved identifikation af levende mide eller scabiesgang, da dette er et unikt klinisk tegn.
  • Hos patienter med nedsat immunitet og ældre kan fnat i sjældne tilfælde have form som norsk fnat uden kløe. Norsk fnat er ikke en speciel fnatmide, men en betegnelse for udtalt infestation med fnat med tusindvis af fnatmider i skorpet, skællende hud, hvorfor smitte forekommer ved mindste berøring. Diagnosen norsk fnat bør stilles af en dermatolog.

Kilde: Sundhedsstyrelsen