Fakta

Fødevarebårne sygdomme i 2018.

Der er fortsat mange danskere, der bliver syge på grund af infektioner og sygdomsudbrud forårsaget af fødevarebakterier.

Det viser den årlige rapport over forekomsten af fødevarebårne sygdomme i 2018.

Nogle bakterier og virusser kan forekomme naturligt i miljøet og kan blive overført til fødevarer, mens andre kommer hertil via importerede fødevarer især fra tredjelande.

Mange bakterier findes dog naturligt i rå fødevarer, og nogle af de sygdomsfremkaldende findes i naturen. Det gælder for eksempel Salmonella, og derfor kan man heller ikke undgå Salmonella fuldstændigt i rå produkter.

I spiseklare fødevarer må der dog ikke være sygdomsfremkaldende bakterier som Salmonella, Campylobacter og E.coli.

Spiseklare fødevarer er produkter, der ikke behøver at blive varmet op, inden de spises.

Fødevarestyrelsen har lavet retningslinjer for, hvor mange sygdomsfremkaldende bakterier og hvor mange fordærvelsesbakterier der må være i bestemte fødevarer.

* I 2018 var der 64 sygdomsudbrud forårsaget af fødevarebakterier registreret i Danmark. Disse udbrud gjorde i alt 1600 patienter syge.

* I 2017 var der 63 sygdomsudbrud forårsaget af fødevarebakterier, der gjorde 1151 patienter syge.

* Med 4546 registrerede sygdomstilfælde i 2018 er Campylobacter igen den bakterie, der var skyld i flest fødevareoverførte sygdomstilfælde i Danmark.

* Salmonella er med 1168 registrerede sygdomstilfælde på andenpladsen i 2018.

* Siden 1998 er færre mennesker blevet syge af Salmonella. Det skyldes en målrettet indsats for at begrænse Salmonella i for eksempel æg og fjerkræ.

Kilder: Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.