Fakta

Forbrydelser motiveret af had og had alene

Ifølge politiet er hadforbrydelser en alvorlig krimalitetsform – og et strafbart forhold – der er motiveret af had til personer, som gerningsmanden – eller gruppen af gerningsmænd – oplever som anderledes på grund af disse personeres etnicitet, religion, tro eller seksuelle orientering.

Med andre ord bliver en forbrydelse til en hadforbrydelse, hvis forbrydelsen er motiveret af had og ikke kun være motiveret af, at gerningsmanden ønsker at udøve vold, stjæle eller begå andre former for kriminalitet.

Ifølge politiet består en hadforbrydelse af to elementer. Der er den strafferetlige forbrydelse, i form af verbale overgreb, trusler, vold, hærværker, tyveri, røveri eller lignende. Derudover er der et element, der ses ved, at et offer bliver udvalgt grundet netop had.

Hadforbrydelser er, ifølge politiet, ofte vilkårlige. En hadforbrydelse finder ofte uprovokeret sted, hvor offer og gerningsmand på forhånd ikke har haft kontakt.

En hadforbrydelse kan knyttes til straffelovens § 81 nr. 6 om motiv som strafskærpende omstændighed for strafudmålingen. De motivgrunde der benævnes i § 81 nr. 6 er: etnisk oprindelse, tro, seksuel orientering eller lignende, skriver politiet.

Politiet har følgende råd til folk, der bliver ofre for en hadforbrydelse: 

*Forsøg at påkalde dig omgivelsernes opmærksomhed.
*Bring dig selv i sikkerhed.
*Skaf hjælp.
*I en nødsituation: Ring 112.
*Anmeld overfaldet til politiet.
*Fremlæg alle detaljer vedrørende episoden, herunder om du mener, hændelsen er motiveret af had til din etnicitet, religion, tro eller seksuelle orientering.
*Hvis du er blevet overfaldet eller udsat for vold: Undlad at skifte tøj eller tage bad – det kan ødelægge beviser.
*Kontakt læge eller skadestue for akut hjælp – din egen læge kan henvise til psykologhjælp.
*Udskift låsen til dit hjem, hvis dine nøgler er blevet stjålet.

Politiet har følgende råd til folk, der er vidner til hadforbrydelser: 

*I en nødsituation: Ring 112.
*Anmeld overfaldet til politiet.
*Bring dig selv i sikkerhed.
*Undlad at gribe ind fysisk, hvis du selv risikerer at lide overlast.
*Skriv alt ned, du husker om hændelsen, så snart du har mulighed for det, inklusiv om der blev udvekslet fx racistiske eller homofobiske ytringer.

Det er vigtigt at anmelde hadforbrydelser

Ifølge politiet er det vigtigt, at hadforbrydelser bliver anmeldt, fordi man på den måde kan medvirke til at forhindre, at andre bliver offer for samme gerningsmands handlinger. Hvis man tror, at man har været offer for en hadforbrydelse i forbindelse med vold, røveri eller andet, er det vigtigt, at man fortæller det, når man anmelder sagen til politiet.

Det er nemlig gerningsmandens motiv, der er afgørende for, om det, du har været udsat for, kan karakteriseres som en hadforbrydelse, skriver politiet.

Kilde:

Politiet om hadforbrydelser.