Fakta

Fordeling af penge til flere voksne i daginstitutioner

Regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten har indgået en aftale, der skal sikre flere pædagoger i daginstitutionerne.

På finansloven for 2020 er der afsat 500 millioner kroner til flere voksne i daginstitutionerne, og det er disse penge, der nu skal fordeles.

Aftalepartierne er enige om, at pengene fordeles efter kommunernes børnetal.

Det betyder, at kommuner med flest børn under fem år også får den største sum penge.

De 500 millioner kroner er de første på vejen mod minimumsnormeringer, som handler om, hvordan man finder en model, der fremover sikrer en voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til seks børnehavebørn.

Her er der en oversigt over, hvilke fem kommuner der får flest penge:

København: 63,6 millioner kroner.

Aarhus: 32,4 millioner kroner

Aalborg: 18 millioner kroner.

Odense: 17,6 millioner kroner.

Vejle: 10,5 millioner kroner.

Her er en oversigt over, hvilke fem kommuner der får færrest penge:

Læsø: 0,1 millioner kroner.

Fanø: 0,2 millioner kroner.

Samsø: 0,2 millioner kroner.

Ærø: 0,3 millioner kroner.

Langeland: 0,6 millioner kroner.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet.