Fakta

Forstå reglerne om grevinde Alexandras løn

I 1995 blev Alexandra Christina Manley fra Hong Kong gift med sin prins Joachim af Danmark – og med brylluppet fulgte årpenge fra staten. Også efter skilsmissen har hun modtaget en årlig ydelse.

Fredag meddelelser Alexandra i en pressemeddelelse, at hun fra 2020, når hendes yngste søn, prins Felix, fylder 18 år, vil frasige sig ydelsen.

Få et overblik over reglerne for ydelsen her:

* Kort efter den kongelige vielse i november 1995 blev der vedtaget en lov – “Lov om årpenge for prinsesse Alexandra” – som beskrev, hvad den nye prinsesse kunne forvente at få udbetalt årligt.

* For prinsesse Alexandra gjaldt det, at hun ville modtage årpenge med et årligt grundbeløb på 1.526.000 kroner.

* Beløbet ville blive udbetalt månedligt og reguleret i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte.

* I loven står der desuden, at hvis prinsesse Alexandra skulle gå hen og gifte sig på ny, så vil årpengebeløbet blive erstattet af en særlig ydelse af samme grundbeløb.

* Prinsesse Alexandra og prins Joachim blev separeret i 2004 og skilt i 2005.

* Efterfølgende gik hun fra at modtage årpenge til at modtage den særlige ydelse, så hun kunne forsørge sig selv og sine børn. Beløbet er blevet reguleret, så det i dag udgør 2,4 millioner kroner.

* Da hun i 2007 blev gift med fotografen Martin Jørgensen, bortfaldt hendes hidtidige skatte- og afgiftsmæssige fordele, og hun mistede muligheden for momsrefusion.

* Fra 22. juli 2020 frasiger Alexandra sig at modtage den særlige ydelse, oplyser Advokat Bjarke Vejby i en pressemeddelelse på vegne af grevinden.

* Ydelsen er ellers livsvarig og kan ikke fratages grevinden uden hendes eget personlige samtykke.

* Når grevinden når pensionsalderen, er det hensigten, at hun skal modtage en pensionsydelse på tjenestemandslignende vilkår. Ydelsen vil ifølge pressemeddelelsen være “langt mindre” end den lovbestemte ydelse.

Kilder: Retsinformation.dk og pressemeddelelse fra advokat Bjarke Vejby på vegne af grevinden.

/ritzau/