Fakta

Fortrydelse af køb via e-handel

Få styr på din fortrydelsesret:

Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesfrist, når du køber en vare på nettet via en dansk webbutik (eller fra en webbutik i andre eu-lande).

Din ret til at fortryde gælder både fysiske varer og ydelser, eksempelvis et telefonabonnement.

Fristen starter

Fortrydelsesfristen starter først, når du har modtaget varen, hvis du har købt en fysisk vare. Har du købt et abonnement, løber fristen fra bestillingsdagen, og fristen udløber i begge tilfælde efter 14 dage.

Hvis du fortryder et køb af en vare, skal sælgeren have tydelig besked, inden de 14 dage er gået, og så længe, du afsender meddelelse om din fortrydelse på selve dagen, fristen udløber, har du gjort det godt nok.

Det er i den henseende en god idé at få en kvittering på, at du har sendt din opsigelse, så du kan dokumentere det ved en senere strid. Du har 14 dage til at returnere varen, efter at du har brugt din fortrydelsesret.

Dokumentation

Sælger har ret til at se dokumentation for, at du har sendt varen tilbage, du skal derfor sørge for at få en kvittering fra posthus eller fragtmand.

Hvis du har gjort brug af din fortrydelsesret, har du ret til at få dine penge retur, vel at mærke hele det beløb, du har indbetalt. Sælger må altså ikke trække et beløb fra din ebtaling for, at varen er sendt til dig, og du skal have dine penge tilbage, inden der er gået 14 dage.

Hvis du har købt mere end én vare i en netbutik, eksempelvis både et par sko og en taske, kan du ikke fortryde en del af dit køb, medmindre du har aftalt det med netbutikken.

Kilde: Forbrug.dk.