Fakta

Fredet eller bevaringsværdig bygning?

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen finders der omkring fire millioner bygninger i Danmark. 9000 af disse er fredet og cirka 300.000 vurderes at have bevaringsværdig.

Hvor fredede bygninger har særlige arkitektoniske kvaltiet, der fortæller om betydningsfulde perioder i landets historie, der kan siges at have national betydning, fortæller de bevaringsværdige bygninger som sådan en lignende historie, blot på et regionalt eller lokalt plan.

Bliver en bygning fredet, gælder det både det indre og det ydre af bygningen. Bliver en bygning udpeget som værende bevaringsværdig, betyder det, at det ydre af bygningen er fredet.

Hvor staten adsministrerer fredede bygninger, er det kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger.

Kilder: 

Slots- og Kulturstyrelsen om fredede og bevaringsværdige bygninger.

Slots- og Kulturstyrelsen om bevaringsværdige huse.