Fakta

Det giver en visitationszone politiet ret til

Politiet kan blandt andet kropsvisitere personer uden at have en mistanke om, at de har gjort noget forkert.

Politilovens paragraf 6 giver politiet ret til at foretage såkaldte stikprøvevisitationer bestemte steder.

Normalt må politiet kun visitere på baggrund af en mistanke.

Loven giver politiet ret til at foretage kontrol af personers legeme. Derudover må de undersøge tøj og andre genstande. Det gælder også køretøjer.

Politidirektøren skal sagligt begrunde, hvorfor et bestemt sted udpeges som visitationszone.

Visitationszoner er altid midlertidige. De skal altså have en slutdato.

I forarbejderne til politiloven står der, at:

Stikprøvevisitation fastlægges på baggrund af politiets vurdering af, om der er en forøget risiko for, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Det vil typisk omfatte et bestemt område for eksempel et værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads. Der kan ikke træffes beslutning om visitation i eksempelvis en hel politikreds eller kommune.

Der er derimod ikke noget til hinder for, at der vil kunne træffes flere samtidige beslutninger om stikprøvevisitation i den enkelte politikreds, hvis betingelserne for hver enkelt beslutning i øvrigt er opfyldt.

Kilde: Politiloven/ritzau/