Fakta

Grundloven åbner for forbud mod bander

Rigsadvokaten vil ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forsøge at få opløst banden Loyal To Familia. Det betyder, at Rigsadvokaten vil anlægge sag ved en domstol for at få banden opløst ved dom.

Grundlovens paragraf 78 beskytter danskernes ret til at danne foreninger – men giver også mulighed for at opløse dem ved lov.

Få et overblik over paragraffens bestemmelser her:

* Stk. 1.

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

* Stk. 2.

Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

* Stk. 3.

Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.

* Stk. 4.

Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.

* Stk. 5.

Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.

Kilde: Grundloven