Fakta

Hav respekt for dyr og omgivelser

– Selv om safarituren foregår i Danmark, er det ikke ufarligt at være i nærheden af vilde dyr. Hold behørig afstand.

– Både ved de vilde heste og bisonskoven er der angivet, præcis hvor, hvordan og hvornår du må færdes.

– Sørg også for at holde afstand til krondyr og sæler, selv om de måske i højere grad er menneskevante.

– Hold især afstand til krondyr i brunst og sælunger på stranden. En sælunge, der hyler, er ikke glemt, men strategisk efterladt af moren.

Kilde: Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet.