Fakta

Her er der forskel på kvote 1 og kvote 2

Kvote 1:

* Når du søger om optagelse via kvote 1, bliver du udelukkende bedømt på dine karakterer fra en gymnasial uddannelse – eller en anden adgangsgivende uddannelse.

* Det betyder, at studerende med et højt karaktergennemsnit får plads på den videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit.

* Desuden kan der være bestemte karakterkrav for enkelte fag til den uddannelse, du søger ind på. I så fald skal de fag være bestået på det krævede niveau.

Kvote 2:

* Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere, som ikke kan blive optaget via kvote 1.

* Det kan også være for personer, som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

* Nogle uddannelser optager kun studerende, der søger gennem kvote 2.

* Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige aktiviteter, en ansøger har gennemført, sammen med den adgangsgivende eksamen.

* Det kan eksempelvis være, at man har været optaget på – eller gennemført – en anden uddannelse. At man har været på et højskoleophold, udlandsophold, eller at man har lavet foreningsarbejde, politisk arbejde eller lignende.

* Søger man om optagelse via kvote 2, vil der for nogle uddannelser være krav om at vedhæfte en motiveret ansøgning

* Der kan også være krav om, at man deltager i optagelsesprøver og samtaler.

Kilder: UddannelsesGuiden og Uddannelses- og Forskningsministeriet.