Fakta

Herlufsholm Kostskoles historie

  • Oprindeligt et benediktinerkloster, der blev stiftet ved et gavebrev af 29. november 1135.
  • I sidste halvdel af 1100-tallet blev kirken og klosteret opført og står stadig i dag på samme sted.
  • Under reformationen i 1536 overtog kong Christian III det katolske bidspegods og således også Skovkloster. Selvom han lod munkene blive, forlod den sidste alligevel stedet i 1559 til fordel for et munkekloster i Sorø.
  • Herluf Trolle og hans hustru Birgitte Gøye overtog Skovkloster ved et mageskifte i 1560, hvorefter det blev navngivet til Herlufsholm.
  • Selve skolen blev grundlagt i 1565, men desværre nåede skolens ene grundlægger, Herluf Trolle, aldrig at se sin drøm realiseret, da han blev dødelig såret under Slaget ved Femern i den store Nordiske Syvårskrig.
  • I dag er Herlufsholm Skole en dags- og kostskole for både piger og drenge og tilbyder 6. klasse til 3.g.