Fakta

Højresvingsulykker - statistik

Overordnet set, er antallet af ulykker per år faldende, undtaget er dog 2013.
 2013 og 2006 havde 27 ulykker, kun overgået af 30 ulykker i 2008.
 Der er registreret næsten en halvering i antallet af ulykker fra 2008 til 2009 og igen fra 2013
til 2014.
 2015 har laveste antal registrerede ulykker (6 stk.)