Fakta

Hovedelementerne i det store anlægsprojekt

Her er hovedelementerne i det store anlægsprojekt:

Ndr. Ringvej og Skovvangen udvides omkring krydset. Der etableres nye svingbaner og eksisterende svingbaner forlænges.

Der installeres intelligent trafikstyring, så lyssignalerne hele tiden tilpasses den aktuelle trafik.

Ndr. Ringvej udvides omkring krydset ved at inddrage en del af skrænten nord for vejen. En godt fem meter høj spunsvæg etableres for at hindre fremtidig jordskred.

På vestsiden af krydset etableres en tunnel under Ndr. Ringvej for fodgængere og cyklister på vej mod centrum.