Fakta

Hovedpunkterne i klimaloven

Klimaloven skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Det er den ramme, der skal ligge om de næste mange årtiers arbejde med at reducere Danmarks CO2-udledning.

Planen er, at klimaloven skal vedtages i Folketinget inden jul, og at den skal følges op af klimahandlingsplaner i foråret.

Her er hovedpunkterne i loven:

* Loven fastslår, at Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivshusgasser i 2030. Dermed lovfæstes klimaambitionen.

* For at sikre, at målet bliver nået, skal der opstilles et delmål i 2025. Det har været et centralt krav fra flere partier i den sidste del af forhandlingerne.

* Delmålet i 2025 skal Klimarådet foreslå i forbindelse med den klimahandlingsplan, som regeringen vil forhandle på plads med Folketingets partier i foråret 2020.

* Med loven indføres der desuden en årlig opfølgning på, om regeringen er på rette vej med den førte politik, oplyser klimaminister Dan Jørgensen (S).

* Loven indfører desuden et princip om, at man ikke må sætte en lavere målsætning end det, der allerede er opnået, oplyser Ida Auken (R).

Kilde: Ritzau