Fakta

Hovedpunkterne i Parisaftalen

Her kan du læse mere om Parisaftalen og hovedpunkterne i den:

* Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på topmødet COP21 i Paris. Siden da har blandt andet USA trukket sig fra aftalen. Joe Biden har dog meldt ud, at han som præsident vil sørge for, at landet genindtræder i aftalen.

* Det overordnede mål er at holde den globale temperaturstigning godt under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen, og landene skal stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader celsius.

* Udledningen af drivhusgasser skal også tilbage til et niveau, som træer, planter og havene kan optage. Det skal ske mellem 2050 og 2100.

* Landenes egne klimaplaner skal opdateres hvert femte år. Målene kan kun opjusteres. Samtidig skal landene, som er en del af aftalen, mødes hvert femte år for at opdatere klimamålene.

* Landene skal desuden rapportere til FN, hvordan det går med at nå klimamålene. Det skal de gøre hvert andet år.

* Allerede nu mærker vi konsekvenserne af global opvarmning: Tørke, hedebølger, naturbrande, oversvømmelser og storme forekommer hyppigere og er kraftigere.

Kilder: Parisaftalen, DR, Ritzau.