Fakta

Huslejen afhænger af flere faktorer

– Boligens stand, størrelse og placering er afgørende for, hvordan huslejen må fastsættes. Boligreguleringsloven har en række standardtakster.

– Den eneste undtagelse er nybyggeri – boliger bygget fra 1. januar 1992 og fremefter. Her må udlejer i princippet selv fastsætte lejen, men det skal fremgå på forhånd af lejekontrakten.

– Hvis huslejen for nybyggeri er absurd høj, kan du stadig få prøvet sagen hos Huslejenævnet. Men LLO ser stort set ingen sager, hvor lejer får medhold i klagen.

– Hvis man vil undgå tvister, kan enten lejer eller udlejer få huslejeniveauet forhåndsgodkendt hos Huslejenævnet. Det koster godt 500 kroner.

Kilder: Lejeloven, LLO, Retsinformation.dk.