Fakta

Husstøvmider

  • Husstøvmider er små, hvide, 8-benede dyr, som du ikke normalt kan se med det blotte øje. De måler fra 0,1 til 0,6 mm.
  • Husstøvmider lever omkring 3-5 måneder. Igennem sin levetid lægger en husstøvmidehun 40-80 æg. Æggene klækker efter 1-2 uger, og i løbet af 4-8 uger gennemgår husstøvmiden flere stadier fra larve til voksen mide.
  • Husstøvmider lever blandt andet af afstødte hår og hudskæl fra mennesker og dyr. Dem er der masser af i sengemiljøet. Et menneske afgiver ½ -1 g hudskæl om dagen. Alene den mængde er nok til at brødføde flere tusinde husstøvmider i et helt år, så der er normalt ikke mangel på føde.
  • Det er ikke mængden af støv i boligen, der bestemmer, hvor mange husstøvmider der er. Husstøvmiderne formerer sig med en hastighed, der afhænger af temperaturen og luftfugtigheden i rummet. De optager nemlig fugt gennem huden, så de tørrer ud og dør, hvis luftfugtigheden er lav nok. De bedste levevilkår for husstøvmider er ved 17-32 grader C, og når den relative luftfugtighed er mellem 55 og 75% RF (RF=relativ luftfugtighed).

Kilde: Astma-Allergi Danmark