Fakta

Hvad er Danske Lov:

Danske Lov kan dateres til 15. april 1683. Med den blev der skabt såkaldt retsenhed i Danmark, der indtil da ellers havde været opdelt i tre retsområder; henholdsvis jysk, sjællandsk og skånsk.

Hvert af disse retsområder havde eget retsgrundlag med tilhørende love, men med Danske Lov blev riget altså forenet med én lov.

Arbejdet med loven begyndte allerede i 1660’erne, og der gik altså 20 år, før loven faktisk blev trykt færdig.

Danske Lov omfattede i øvrigt ikke alle love. Lovgivning om skatter, told, møntvæsen, andre dele af forvaltningsretten, foranderlige politiforskrifter samt militærets særlige love var således udeladt.

Danske Lov indeholdt en passe forskrifter, der i dag er enten ophævet eller gået af brug. De vigtigtste principper i dansk ret støttes dog på dansk lov; således kan det, at en arbejdsgiver er ansvarlig for skader, der under arbejdet forvoldes af dennes ansatte, føres tilbage til Danske Lov.

Du kan læse mere om loven på Den Store Danske.

Kilder:

Den Store Danske.

Retsinformation.