Fakta

Hvad er en funktionel lidelse?

En funktionel lidelse (også kaldet Bodily Distress Syndrome, BDS) er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man er belastet af eller bekymret over fysiske symptomer, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Du kan læse mere om fænomenet her:

  • Omkring 6 % af befolkningen har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det påvirker deres livskvalitet. Det svarer til ca. 300.000 danskere. Halvdelen af disse er så syge, at de har svært ved at passe deres arbejde.
  • Funktionelle lidelser er ikke noget nyt fænomen. Der findes beskrivelser af funktionelle lidelser langt tilbage i historien, men vi ved ikke med sikkerhed, om de er blevet mere eller mindre hyppige, end de har været tidligere.
  • Årsagen til funktionelle lidelser er multifaktoriel, og forståelsen af de funktionelle lidelser udfordrer vores klassiske tænkning om, at sygdomme enten er rent fysiske eller udelukkende psykiske.
  • Ved funktionelle lidelser er hjernen sandsynligvis involveret. Man har ved skanninger fundet forandringer i den måde hjernen reagerer, når kroppen udsættes for smerte. Årsagen til disse forandringer og betydningen af dem er ikke endelig klarlagt.
  • Flere undersøgelser har vist, at immunsystemet sandsynligvis også er involveret. Det er uafklaret præcis hvordan og hvorfor.
  • Funktionelle lidelser skyldes ofte en kombination af medfødt sårbarhed og belastning eller stress.
  • Funktionelle lidelser kan behandles med kognitiv adfærdsterapi og gradueret genoptræning. Nogle patienter kan have gavn af medicinsk behandling.
  • En funktionel lidelse er en reel sygdom
  • Patienterne er ikke ”indbildt” syge, og der er ikke tale om mennesker som lyver, snyder eller overdriver for at opnå sociale ydelser

Kilde: Forskningscenter for Funktionelle Lidelser