Fakta

Hvad er en livsforsikring?

Hvis du dør pludseligt eller inden tid, kan en livsforsikring sikre dine nærmeste, ved udbetaling af et beløb.

Der findes mange former for livsforsikring, som er beregnet til at dække forskellige behov. De kan tegnes hver for sig eller kombineres i en lang række livsforsikringsprodukter.

Der er tre forskellige former for udbetaling:

  • Livsbetingede ydelse: Renteudbetalinger, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død.
  • Engangsydelser: Beløbet udbetales én gang.
  • Ratevisudbetaling: Beløbet udbetales i rater.

Livsforsikring tegnes i modsætning til skadesforsikring som summaforsikring, dvs. at den aftalte erstatning udbetales ved forsikringsbegivenhedens indtræden uden hensyn til, om der er lidt et økonomisk tab.