Fakta

Hvad er en mentalundersøgelse?

Her kan du læse om, hvad en mentalundersøgelse er:

* Ifølge retsplejelovens § 809 skal en sigtet i en sag have foretaget en mentalundersøgelse, når det er af betydning for sagens afgørelse. Mentalundersøgelse kan ske ambulant eller under indlæggelse.

* En mentalundersøgelse, eller mentalobservation som det i virkeligheden hedder, er en meget grundig psykiatrisk og social kortlægning af en persons liv.

* En eller flere psykiatere taler med den sigtede flere gange, og psykologiske undersøgelser og tests skal belyse, hvorvidt vedkommende er sindssyg.

Undersøgelsen er altså langt mere omfattende end ved en diagnosticering af en almindelig psykiatrisk patient.

* Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal konklusionerne af en mentalobservation forbi Retslægerådet, som skal foretage en uvildig vurdering af undersøgelsen.

* Ifølge en meddelelse fra Rigsadvokaten fra 2007 er der tre ting, som vil føre til, at en kriminel person bliver mentalundersøgt.

Det er, hvis den sigtede har været i psykiatrisk behandling og laver noget kriminelt, eller hvis retten har mistanke om, at den sigtede var sindssyg i gerningsøjeblikket.

Det gælder også, hvis personen har begået drab, grov meningsløs vold, voldtægt eller seksuelle overgreb mod børn.

Slutteligt skal der foretages en mentalundersøgelse, hvis straffelovens betingelser for krav om forvaring er opfyldt.

Forvaring bruges, når retten vurderer, at vedkommende udgør en fare for sine omgivelser.

Kilder: Videnskab.dk, Rigsadvokaten, Region Hovedstaden.