Fakta

Hvad er en tilstandsrapport?

  • Et huseftersyn/tilstandsrapport er en professionel vurdering af, om bygninger på ejendommen er i ringere stand end tilsvarende bygninger af samme alder.
  • En tilstandsrapport afdækker synlige skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt.
  • Desuden afdækker en tilstandsrapport tegn på skader eller andre fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der kan udvikles en egentlig skade.

Kilde: Danske Byggesagkyndige