Fakta

Hvad er et regeringsgrundlag

Jobreform, kontanthjælpsloft og topskattelettelser var centrale elementer i Venstre-regeringens grundlag.

Et regeringsgrundlag er en programerklæring, som skrives af de partier, der indgår i regeringen, normalt efter et valg. Regeringsgrundlaget skal signalere, hvor regeringen vil hen i den kommende regeringsperiode.

Regeringsgrundlag har varieret betragteligt i omfang gennem tiden.

Venstre, Liberal Alliance og De Konservative præsenterede søndag et nyt regeringsgrundlag.

Her er et overblik over de seneste to regeringsgrundlag:

Venstre-regeringen præsenterede i sommeren 2015 sit regeringsgrundlag “Sammen for fremtiden”. Det indeholdt blandt andet:

* Et skatte- og byrdestop, der indebærer, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift i valgperioden.

* En jobreform med et kontanthjælpsloft.

* En ambition om at sænke skatten på den sidst tjente krone med fem procentpoint.

I oktober 2011 præsenterede SRSF-regeringen sit regeringsgrundlag “Et Danmark, der står sammen.” Det indeholdt:

* En efterlønsreform og højere pensionsalder fra den tidligere VK-regering.

* En skattereform, der sænker skatten på arbejde og fjerner fradrag for private sundhedsforsikringer.

* Et serviceeftersyn af udlændingepolitikken med lettere adgang til familiesammenføring, permanent ophold og statsborgerskab.

Her er hovedpunkterne i regeringsgrundlaget

Venstre, Liberal Alliance og De Konservative må opgive flere mærkesager for at gå i regering sammen.

Her er et overblik over hovedpunkterne i regeringsgrundlaget. Politikken kan kun gennemføres, hvis regeringen finder opbakning fra andre partier i Folketinget. Først og fremmest støttepartiet Dansk Folkeparti:

* Topskat: Den nye regering vil reducere marginalskatten, og færre danskere end i dag skal betale topskat. Regeringen undlader dog at sætte konkret tal på, hvor meget topskatten skal ned, eller hvor mange eller få, der skal betale den højeste skattesats.

* Offentligt forbrug: Det offentlige forbrug vil vokse 0,3 procent årligt som følge af regeringens politik. Venstre gik ellers til valg på nulvækst og Liberal Alliance på minusvækst.

* Boligskat: Regeringen vil fastfryse grundskylden, indtil de nye regler for boligbeskatning træder i kraft. Det har især været et stort ønske fra De Konservative.

* Udflytning: Regeringen vil i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser. Hidtil har V-regeringen planlagt udflytning af 4050 statslige arbejdspladser fra hovedstaden.

* Forsvaret: Regeringen vil give forsvaret et “substantielt løft” ved at tilføre flere penge i nyt forsvarsforlig. De Konservative genindtræder samtidig i forsvarsforliget.

* Offentlighedslov: Regeringen vil lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces. Især LA har været skeptiske over for offentlighedsloven.

Kilder: Folketingets Oplysning, Jyllands-Posten og Ritzau.

/ritzau/