Fakta

Hvad er servitutter?

– En servitut knytter sig ofte til en enkelt matrikel, men kan godt gælde for flere matrikler i et afgrænset område.

– Servitutten er en begrænsende bestemmelse over en grund eller ejendom.

– Det kan eksempelvis være en jagtret, færdselsret eller forkøbsret.

– Privatretlige servitutter er, når en privatperson har tinglyst en ret over en ejendom.

– Offentligretlige servitutter er, når en myndighed har tinglyst en ret over en ejendom.

– Servitutter er tinglyst i tingbogen.

Kilde: Tinglysning.dk.