Fakta

Hvad er stalking?

* Definitionen på stalking er en kombination af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagne, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation.

* Stalking kan både handle om fysisk forfølgelse og for eksempel gentagne telefonopkald, sms’er og beskeder på sociale medier.

* Hver for sig kan hver enkelt handling ofte virke uskyldig og harmløs, men set i en sammenhæng, og set i forhold til stalkeren og den udsattes relation og historie, kan aktiviteterne opleves som frygtskabende, indtrængende og forstyrrende på offeret.

* Næsten to tredjedele af ofre for stalking er kvinder.

* Ifølge Justitsministeriets forskningskontor rammes 100.000-130.000 mennesker årligt af stalking.

Kilde: Dansk Stalking Center