Fakta

Hvad koster en begravelse

De samlede udgifter til en begravelse kan typisk løbe op i 20.000-25.000 kroner.

Beløbet varierer, alt efter om man er medlem af folkekirken, og hvilke ønsker man har til gravsted, kiste, bedemand, blomster, gravsten, pasning af gravstedet og så videre.

Mens en del af udgifterne går til private leverandører, er der også udgifter til gebyrer på kirkegårdene. Der er forskellige priser på gravsteder og på at få en kiste eller en urne i jorden:

* Kirkegårdstakster er underlagt den offentlige rets principper for beregning af gebyrer. Taksterne må således ikke overstige de faktiske omkostninger.

* Provstierne kan vælge at give tilskud til medlemmer af folkekirken. Nogle steder er ydelserne således gratis for medlemmer – mens det andre steder koster et gebyr, også selv om man betaler sin kirkeskat.

* Ifølge begravelsesguiden.dk er den gennemsnitlige pris for et gravsted i 20 år 10.122 kroner, når man ikke er medlem af folkekirken.

* Tilskuddet for denne ydelse er til medlemmer af folkekirken gennemsnitligt på 9589 kroner.

* Man betaler også for såkaldt gravkastning – gravning og tildækning af hul til kisten.

* Det koster i gennemsnit 4787 kroner, når man ikke er medlem af folkekirken.

* Medlemmer får i gennemsnit et tilskud på 2974 kroner.

* En urneplads koster i gennemsnit 2331 kroner for ti år, når man ikke er medlem af folkekirken. Medlemmer får i gennemsnit et tilskud på 2126 kroner.

* Urnenedsættelse har en gennemsnitstakst på 749 kroner for ikkemedlemmer, mens det gennemsnitlige tilskud for medlemmer er 458 kroner.

* Alle nævnte gennemsnit dækker over meget store lokale forskelle. Tilskuddene gælder medlemmer af folkekirken, som har bopæl i den kommune, hvor kirkegården ligger.

Kilde: Foreningen Liv og Død, retsinformation.dk, begravelsesguiden.dk.