Fakta

Hvad siger loven om uopmærksomhed i trafikken?

Der er to paragraffer i færdselsloven, der handler om uopmærksomhed i trafikken:

Færdselslovens § 55a

”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner”

Ser politiet, at du bruger håndholdt mobiltelefon eller sender en sms, mens du kører bil, får du en bøde på 1.500 kr. Kører du på cykel er bøden 1.000 kr., hvis du bruger din håndholdte mobil.

Færdselslovens § 3 stk. 1

”Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres”

Der er mange ting, der kan forårsage uopmærksomhed, og det er umuligt at lovgive om dem alle. Politiet vurderer i hvert enkelt tilfælde, om denne paragraf er overtrådt. Det kan fx være, hvis de ser en bilist køre bil og læse avis samtidigt.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik.