Fakta

Hvem inspirerer børn til at læse

– 32 procent af de adspurgte elever fra 3.-7. klasse siger, at deres venner inspirerer dem til at læse.

– 31 procent får inspiration til at læse via film, de har set.

– 29 procent svarer, at deres mor inspirerer dem til at læse.

– Mange børn fremhæver også fritidsinteresser, skolebibliotekaren og internettet som inspirationskilder.

Kilde: Rapporten “Børns Læsevaner 2017: Overblik og indblik”.