Fakta

Hver tredje time dør en af demens

Næsten 90.000 danskere anslås at leve med demens, som fortsat ikke kan helbredes. 300.000-400.000 personer er berørt som nære pårørende.

Sidste år kom en ny handlingsplan for demens. Men eksperter og Alzheimerforeningen anklager den for at være underfinansieret.

Foreningen foreslår, at politikerne frem mod 2025 afsætter en procent årligt til forskning af de nu foreløbig omkring 24 milliarder kroner, der årligt bruges til behandling og pleje af patienter med demenssygdomme.

Her kan du læse mere om demens:

* Demens dækker over 200 forskellige hjernesygdomme med meget forskellige symptomer og sygdomsforløb, hvoraf Alzheimer er den hyppigste.

* Demens er den femtehyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

* Den nye nationale demenshandlingsplan satte i 2018 tre mål frem mod 2025:

* Demensvenlige kommuner, udredning af flere demente og forbedret pleje og behandling, som skal mindske brugen af antipsykotisk medicin blandt demente med 50 procent.

Kilder: National Videncenter for Demens og Sundheds- og Ældreministeriet.